Hasło logowania do systemu Windows gdzieś uleciało z wiatrem, a trzeba pilnie uzyskać dostęp do komputera. Odpowiadamy, jak w takim biegu wydarzeń zresetować hasło i uzyskać dostęp do zablokowanego konta na komputerze.

1. Uruchom bootowanie nośnika z systemem Windows
2. Wybierz opcję Napraw komputer (w lewym dolnym rogu) → Wiersz polecenia
3. Wpisz copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ → zatwierdź klawiszem Enter
4. Teraz wpisz copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe → Enter → wpisz Tak → Enter → ponownie uruchomić komputer
5. Po ponownym uruchomieniu, gdy pojawi się Ekran logowania wciśnij 5 razy klawisz Shift → otwarte zostanie okno Wiersz polecenia w trybie administratora
6. Wpisz net user NazwaUżytkownika NoweHasło → Enter

Teraz zaloguj się do systemu podając nowe hasło.

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone