Zapis dowolnego dokumentu w formacie PDF

Format .PDF to niewątpliwie najbardziej rozpoznawany obecnie format zapisu dokumentów w sieci. Niestety nie każdy program potrafi zapisywać w tym formacie plik. To narzędzie zapisuje wszystkie dokumenty tekstowe i zdjęcia utworzone bądź otwarte w jakimkolwiek[…]

Ustalenie adresu IP nadawcy e-mail w Gmail

Dostałeś e-mail od kogoś i chcesz sprawdzić z jakiego IP został wysłany? W poczcie Gmail zdefiniujesz IP nadawcy wiadomości błyskawicznie. 1. Otwórz wiadomość → w prawym-górnym rogu kliknij Więcej (strzałeczka w dół) 2. Wybierz Pokaż[…]

Usunięcie ograniczeń w chronionych plikach PDF

Tym narzędziem usuniesz ograniczenie tylko do odczytu dowolnego pliku PDF. Uzyskasz dostęp do edytowania, kopiowania i drukowania zabezpieczonych dokumentów. 1. Zainstaluj PROGRAM 2. Metodą „przeciągnij i upuść” umieść zablokowany plik PDF w ikonie programu na[…]