Aktualizując Windows przychodzi na myśl uszkodzenie działania systemu głównie oprogramowania, sterowników sprzętu. Nawet jeśli jakimś cudem przejdzie kilka procesów instalacji poprawek system po prostu zaczyna działać znacznie wolniej. Dziwny to problem z uwagi na istnienie programu Windows Insider założony w celu wyeliminowania problemów przed udostępnieniem finalnym.

Czas wyłączyć problematyczną usługę otrzymujesz system stabilny na lata jak dawniej.

 1. Uruchom Notatnik
 2. wklej:
  @echo off
  sc stop WaaSMedicSvc
  sc config WaaSMedicSvc start= disabled
  sc stop wuauserv
  sc config wuauserv start= disabled
  sc stop UsoSvc
  sc config UsoSvc start= disabled
  sc stop dosvc
  sc config dosvc start= disabled
  sc stop bits
  sc config bits start= disabled
  shutdown.exe /r /t 00
 3. zapisz jako WindowsUpdateOFF.bat po czym Uruchom jako Administrator
 4. uruchom Harmonogram zadań
 5. przejdź: Biblioteka harmonogramu zadań – Microsoft – Windows – WindowsUpdate i wyłącz wszystkie zadania

Ponowna aktywacja aktualizacji

 1. Uruchom Notatnik
 2. wklej:
  @echo off
  sc config WaaSMedicSvc start= auto
  sc config wuauserv start= auto
  sc config UsoSvc start= auto
  sc config dosvc start= auto
  sc config bits start= auto
  sc start WaaSMedicSvc
  sc start wuauserv
  sc start UsoSvc
  sc start dosvc
  sc start bits
  shutdown.exe /r /t 00
 3. zapisz jako WindowsUpdateON.bat po czym Uruchom jako Administrator
 4. uruchom Harmonogram zadań
 5. przejdź: Biblioteka harmonogramu zadań – Microsoft – Windows – WindowsUpdate i włącz wszystkie zadania

Ekstremalne przypadki wymagają wykonania dodatkowego

Wyłączenie wszystkich powiadomień aktualizacji
Uruchom jako Administrator Win_update_notifications.bat

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone