Tu ustawisz wymarzony kolor wiodący, którego próżno szukać w Panelu Ustawienia > Personalizacja.
Kolor nie wpływa na barwę paska i obramowania okien. W innych miejscach jak menu start, aplikacje, podczas uruchamiania i zamykania systemu będzie widoczny.

Na tej stronie stworzysz kolor RGB składający się z 6 znaków: http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

Jak ustawić własne barwy

Wymuś_określony_kolor_tła_i_kolor_wiodący

1. Uruchom Edytor lokalnych zasad grupy
2. Przejdź do Konfiguracja komputera | Szablony administracyjne | Panel sterowania | Personalizacja
3. Wybierz Wymuś określony kolor tła i kolor wiodący
4. Ustaw na Włączone i wpisz utworzony kod koloru RGB w rubrykach Kolor tła ekranu startowego / Kolor wiodący

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone