Dowiesz się tu jak chronić swoje pliki bez dodatkowego oprogramowania firm trzecich. Polega to na zabezpieczeniu wybranego folderu za pomocą hasła. W ten sposób uchronisz ważne pliki przed nieupoważnionym dostępem. Tak ukryte dane to zawsze jakieś utrudnienie, jednak nie traktuj tego zabezpieczenia jako elementarne.

1. Otwórz Notatnik → wklej kod:

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Chcesz zabezpieczyc folder? (t/n)
set/p „cho=>”
if %cho%==T goto LOCK
if %cho%==t goto LOCK
if %cho%==N goto END
if %cho%==n goto END
echo Nieprawidlowy wybor
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder zabezpieczony
goto End
:UNLOCK
echo Wprowadz haslo
set/p „pass=>”
if NOT %pass%==TwojeHaslo goto FAIL
attrib -h -s „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren „Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker
echo Folder odbezpieczony
goto End
:FAIL
echo Nieprawidlowe haslo
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker zostal utworzony pomyslnie
goto End
:End

2. Miejsce TwojeHaslo w kodzie zastąp swoim hasłem → Zapisz → nazwij plik Locker.bat
3. Uruchom zapisany plik → w folderze Locker umieść elementy do zabezpieczenia → włącz Locker.bat → wprowadź T i zatwierdź klawiszem Enter
4. Aby odbezpieczyć folder odpal Locker.bat po czym wpisz ustalone hasło

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone