Tworzenie kopii zapasowej notatek, przywrócenie monitu potwierdzającego usunięcie karteczki z podręcznymi notatkami i ukrywanie wszystkich karteczek wraz z treścią na później.

Utworzenie kopii zapasowej notatek, które odtworzysz na każdym komputerze.
1. W pasku adresowym dowolnego okna wpisz %appdata%\Microsoft\Sticky Notes
2. Plik StickyNotes.snt skopiuj w bezpieczne miejsce

Jak przywrócić okienko Usuń notatkę z pytaniem Czy na pewno chcesz usunąć tę notatkę? Może to zapobiegać przypadkowemu usunięciu notatki.
1. Uruchom Edytor rejestru regedit
2. Przejdź do HKEY_CURRENT_USER|Software|Microsoft|Windows|CurrentVersion|Applets|StickyNotes

3. Odnajdź PROMPT_ON_DELETE i zmień Dane wartości na 1

Ukrywanie wszystkich karteczek z notatkami.
1. Kliknij na ikonie Sticky Notes w pasku zadań PPM i wybierz Zamknij okno
2. Ponowne włączenie wirtualnych karteczek wczyta także ich zawartość

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone