W Microsoft Word można edytować i zapisywać pliki w formacie PDF bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Edycja pliku PDF
1. Przejdź do PlikOtwórzKomputerPrzeglądaj
2. Odnajdź plik PDF → Otwórz
Zapis pliku w formacie PDF
1. Przejdź do PlikZapisz jakoKomputerPrzeglądaj
2. Z menu rozwijanego Zapisz jako typ: wybierz PDF (*.pdf)Zapisz

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone