Dostałeś e-mail od kogoś i chcesz sprawdzić z jakiego IP został wysłany? W poczcie Gmail zdefiniujesz IP nadawcy wiadomości błyskawicznie.

1. Otwórz wiadomość → w prawym-górnym rogu kliknij Więcej (strzałeczka w dół)
2. Wybierz Pokaż oryginał
3. Użyj sekwencji klawiszy Ctrl + F → wyszukaj Received: from → w tej samej linijce znajdziesz IP nadawcy wiadomości

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone