Bardziej złożone czynności w systemie Windows zostawią po sobie ślady w postaci niepotrzebnych plików zapisanych w specjalnym do tego celu folderze Temp. Z czasem ilość plików tymczasowych rośnie do rozmiarów, że nawet ich wyświetlenie staje się wyzwaniem dla systemu.

Nic nie stoi na przeszkodzie by usuwać na bieżąco ręcznie wszystkie pozostałości. Jednak dla wygodnych pokaże sposób na automatyczne wyczyszczenie dysku z zbędnych plików zawsze po ponownym uruchomieniu Windows.

1. Otwórz Notatnik → wpisz:
rd %temp% /s /q
md %temp%
2. Zapisz plik jako CzystyTemp.bat
3. Wciśnij klawisze Windows + R → wpisz: shell:Common Startup
4. Do otwartego okna Autostart przenieś utworzony wcześniej plik

Teraz zaoszczędzone zasoby na pewno zostaną wykorzystane lepiej.

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone